Elbiku, Lääne-Nigula vald » +372 525 6699 roosta@roosta.ee » Broneeri »

KKLM Leader projektid

“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”

Projekt „Kaasaegse Internetiga konverentsikeskus Roosta Puhkekülla“. Projekti läbiviimise aeg 2017 – 2019.

Projektil on seos kohaliku valla, Läänemaa ja maakonna turismiarengukavaga. Projekti eesmärk on elavdada ettevõtlust, mis toob piirkonda rohkem külastajaid ja annab seeläbi tööd kohalikele inimestele.

Projektiga arendatakse Roosta konverentsikeskus vastavaks tänapäevastele infotehnoloogilistele nõuetele, tänu millele suudab ettevõte kasvatada konverentsikliendi osakaalu ja olla konkurentsivõimeline teiste maakondade ning Tallinna konverentsikeskustega.

Tänu kaasaegsele Internetiühendusele on võimalik kasvatada osalejate rahulolu, mis omakorda tekitab suust-suhu informatsiooni ja Eesti konverentsituru võtmeisikud suunavad äriklienti julgemalt Roosta konverentsikeskusesse üritusi korraldama.

Projekti ellurakendudes areneb kohalik inimkapital. Loode-Eesti üks suurimaid tööandjaid saab oma tegevust laiendades muuta piirkonda jätkusuutlikumaks.  AS Swedest Motel Group oli 2016 Läänemaa aasta tööandja. Selline tunnustus saab osaks ettevõttele, kes suudab tööd tagada aastaringselt. Talvisel madalhooajal on ettevõtte tegevuses hoidmine võimalik tänu üle-eestilise tähtsusega seminaridele, konverentsidele ja koolitustele. Projekti käivitudes ja Puhkeküla Internetiteenuse kaasajastamises näeme võimalust pakkuda rohkem töökohti aastaringselt. Uute töökohtade loomine madalhooajaks aitab kaasa nii kohalikule arengule kui ka kogu Läänemaa jätkusuutlikkusele.

 

„Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast“

Projekti „Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast“ eesmärk on arendada Roosta Puhkeküla toitlustus kohalikul toorainel põhinevaks. Tegemist on piirkonna päritolu loodusliku ressursi kasutamisega piirkonna ettevõtluse ja piirkonna eripära ning kultuuripärandi rõhutamisel. Leader abiga arendati toitlustuse tehnilist inventari kaasaegseks ja säästvaks. Ostetud külmutusseadmed (kiirkülmuti, sügavkülmkamber ja serveerimislauad) võimaldavad piirkonna korilastelt ja aiapidajatelt koguda kvaliteetset toorainet ning serveerimislauad serveerida seda aastaringselt toote parimas valmidusastmes.